Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Hedret med med kommunikasjonspris!

Den 3. desember ble VRI Østfold tildelt kommunikasjonsprisen 2013 på årets VRI Storsamling.

Prisen ble begrunnet med godt formidlingsarbeid her på VRI Østfold-bloggen, bruk av sosiale medier, samt andre kanaler. Med prisen følger det et beløp på kr. 15 000 til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

Vi er stolte og glade for anerkjennelsen!

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

Tidligere prosjektleder i VRI Østfold, Truls Korsgaard, var initiativtager til en satsning på kommunikasjon. Her på stand sammen med Synnøve Rubach i Østfoldforskning.

Vellykket VRI Storsamling

Årets VRI storsamling er over for denne gang.
150 innovasjonsforskere, prosjektledere og andre som er engasjert i næringsutvikling bidro til et vellykket arrangement på Quality Hotell Fredrikstad.
Det gjorde også Visit Fredrikstad&Hvaler, personalet på Quality Hotel, Alexander Hermansen, og personalet på restaurant Slippen.
De musikalske innslagene fra elever ved musikklinja på Greåker Videregående skole sørget for både energi, humør og tårer i øyekroken, og de to elevene fra sciencelinja på samme skole engasjerte spontant en av deltakerne fra Sintef når de presenterte sin ide.
Arena Magica, NCE Smarte Energy Markets, Borg Innovasjon og NXTech viste fram og fortalte om sine engasjement på sine stand.
Æres de som æres bør.


Nye viktige internasjonale trender.
Flere viktige trender relatert til FoU og innovasjon ble belyst og diskutert. Det man ser internasjonalt, er at forskning blir en viktigere og viktigere basis for innovasjon, i motsetning til erfaringsbasert «Petter Smart»  utvikling. I praksis betyr det at små og mellomstore bedrifter som, hverken har tradisjon eller økonomiske muskler for å drive egen forskning, bør identifisere gode og relevante forskningsmiljøer og forskningsprosjekter de kan samarbeide med.

En annen trend man ser er at forskningsmiljøene spesialiserer seg mer, og at de slår seg mere sammen. Vi får store globale «Centres of Expertise» som tiltrekker seg forskere fra hele verden.

Borg Innovasjon deltok også på konferansen. I parallellsejonen «Innovasjon i offentlig sektor; muligheter og utfordringer» presenterte Bjørn Horten og Veslemøy Ramsfjell eksempler på offentlig og privat samarbeid og hvordan det stimulerer til innovasjon begge steder.

Presentasjonene finner dere her

 

 

VRI Østfold er vertskap for årets nasjonale storsamling

Les mer om dette på Forskningsrådet sine sider .