Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Virkemidler

Målet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. Bedriftene skal mobiliseres til økt innsats ved å ta i bruk ulike typer virkemidler.

Blant de mest brukte virkemidlene i VRI Østfold er bedriftsprosjekter og kompetansemegling.  

Bedriftsprosjekter er små FoU-prosjekter hvor bedrifter, enkeltvis eller i nettverk, og FoU-miljø samarbeider om løsning av mindre FoU-oppgaver. Et prosjekt skal løse utfordringer som krever ny kunnskap for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester. Hensikten med et bedriftsprosjekt er å bidra til orientering slik at bedrifter som har liten erfaring med forskning kan bruke det mer i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid.

I Østfold har Kompetanseoffensiven bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartsfasen av FoU-prosjekter. Bedrifter som har kontor i Østfold og som deltar i et av nettverkene relatert til innsatsområder i VRI kan søke. Les mer om dette her

Kompetansemegling som et virkemiddel er nært knyttet til bedriftsprosjekter. En kompetansemegler eller et forskningsmiljø bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne frem til rett FoU-kompetanse for utviklingsprosjekt. Kompetansemegling er proaktiv kobling av bedrift og forskningsmiljøer og skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser.

Bedrifter som er interesserte i kompetansemegling kan henvende seg til prosjektleder eller delprosjektlederne i VRI Østfold. Er du interessert i å lese mer om kompetansemegling, se her

Andre virkemidler i VRI er personmobilitet, dialog og bred medvirkning, regional foresight, regional dialogkonferanse, og forprosjektmidler.