Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI 3

I 2014 går VRI inn i sin tredje ordinære periode. Programmet består av to hoveddeler, regionale samhandlingsprosjekter og innovasjonsforskning. – Samhandlingsprosjektene skal sikre god kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene. – Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet. Forskningstemaene er innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk og innovasjon i bedrifter.